Suomen Kiipeilylääketieteen yhdistys (SKILY)

Kiipeily ja urheiluvammat. Kaksi sanaa, jotka valitettavasti kulkevat käsi kädessä (ainakin meidän varttuneempien harrastajien keskuudessa). Kiipeilyharrastuksessa tapahtuvat lajispesifit vammat ovat monasti sekä lääkäreille, että kuntoutuksesta vastaaville ammattilaisille vielä tänä päivänäkin melkoisia mysteerejä ja valitettavan usein hoitoprotokolla voi olla jopa toipumista estävää. Tähän kyseiseen kysymykseen pyrkii vastaamaan aiheen tiimoille perustettu Skily ry (Suomen Kiipeilylääketieteen yhdistys), jonka puheenjohtaja Miku Kyrklundia meillä oli ilo päästä haastattamaan. 

Moro Miku! Olet Suomen Kiipeilylääketieteen yhdistyksen puheenjohtaja ja yksi sen perustajista. Avaatko hiukan yhdistyksen historiaa?

Yhdistys on perustettu pari vuotta sitten. Suomessa ei ole ollut aikaisemmin vastaavanlaisia yhdistyksiä, vaikka maailmalla on kiipeilylääketieteeseen erikoistuneita toimijoita esimerkiksi Saksassa. Tausta-ajatuksena oli perustaa foorumi kiipeilystä ja kiipeilylääketieteestä kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille. Kiipeilyn harrastajamäärät kasvavat jatkuvasti ja valitettavasti samalla myös lajityypillisten vammojen määrät. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä lajispesifien vammojen hoidosta, kuntoutuksesta ja ennaltaehkäisystä.

Mitä yhdistyksen toiminnan tämänhetkiset painopisteet ovat?

Yhdistys on käynnistysvaiheessa ja toiminta on vielä pienimuotoista. Tällä hetkellä tavoitteena on tehdä yhdistystä tunnetuksi ja kasvattaa jäsenmäärää. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa osaamista. Yhdistys järjestää myös koulutusta. Jatkossa yhdistys pyrkii myös lisäämään keskustelua laajemman kiipeily-yhteisön kanssa. 

Miten kiipeilyyn liittyvä lääketiede eroaa muihin urheilulajeihin verrattaessa (vammojen spesifisyys, tiedon kapeus näistä vammoista puhuttaessa, kuntoutus, harrastajien erikoisuus :), vai eroaako se ollenkaan?  

Tietyt vammat, kuten pulley-vammat, ovat kiipeilijöillä huomattavasti yleisempiä kuin muilla urheilijoilla. Kiipeilyvammojen ideaali kuntoutus vaatii terveydenhuollonkin ammattilaiselta osaamista ja ymmärrystä lajista ja siitä, minkälaisilla harjoitteilla päästään parhaaseen lopputulokseen. Lisäksi olisi tärkeää, että vammaa kuntoutettaessa ymmärrettäisiin, onko kyse aloittelevasta kiipeilijästä vai jo pitkään lajia harrastaneesta, ammattimaisesti treenaavasta urheilijasta. Koska kiipeilyyn liittyvää erityisosaamista on terveydenhuollossa varsin vähän, kiipeilijät usein luottavat enemmän kaverin tai netin ohjeisiin sen sijaan, että uskallettaisiin kuunnella ammattilaisen neuvoja. Tarkkaan diagnoosiin pääsemiseksi tarvitaan kuitenkin usein terveydenhuollon ammattilaisten osaamista. 

Olette järjestämässä toukokuussa mielenkiitoiselta kuulostavan koulutuspäivän Etelä-Suomessa. Mitä se pitää sisällään/ kenelle se on suunnattu? 

Koulutus on suunnattu yhdistyksen jäsenille. Jäsenhakemuksen voi täyttää samalla kun ilmoittautuu koulutukseen (viimeistään 4.5.2024). Koulutuspäivässä keskitytään erityisesti yläraajojen ongelmiin ja kuntoutukseen, mutta käsitellään myös muita tärkeitä kiipeilylääketieteen osa-alueita, kuten viime aikoina paljon esillä ollutta REDs:ää eli urheilijan relatiivista energiavajetta. Vastaavanlaista koulutusta ei ole aiemmin järjestetty Suomessa. Lisätietoja koulutuksesta ja tarkempi ohjelma löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. 

Kenen yhdistykseen kannattaisi liittyä, miksi ja miten? 

Yhdistykseen kannattaa liittyä kaikkien kiipeilystä ja kiipeilylääketieteestä kiinnostuneiden terveydenhuollon ammattilaisten. Jäsenistössä on jo tällä hetkellä laajaa edustusta eri terveydenhuollon ammattiryhmistä, kuten lääkäreitä eri lääketieteen erikoisaloilta, fysioterapeutteja ja psykologeja. Liittymällä pääsee mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja verkostoitumaan mahtavien kollegoiden kanssa sekä kehittämään omaa osaamistaan! Liittyä voi yhdistyksen nettisivujen kautta: https://kiipeilylaaketiede.yhdistysavain.fi/. Liittymällä tuet nuorta yhdistystä sekä kiipeilylääketieteen kehitystä Suomessa. Kannatusjäseniksi voi myös liittyä yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä. 

Mitä haluaisit kysyä itse itseltäsi?

Mitkä ovat seuraavat tavoitteet ammatillisesti ja kiipeilyllisesti? Olen menossa ensi kesänä Saksaan kansainväliselle kiipeilylääketieteen kurssille oppimaan ja verkostoitumaan. Sen jälkeen jäädään myös Frankenjuraan kiipeämään ja tavoitteena on olla silloin omassa huippukunnossa ja kiivetä kovaa.

Kiitokset ja toivotaan, että kiipeilylääketiedettä ei kaudella 2024 tarvita ollenkaan